opin spiral

OPIN

Opin

  • Supervision af medarbejdere og psykoterapeuter.
  • Coaching og efteruddannelse af ledere.
  • Samt fordybet organisationsudvikling.
Totem

Vi henvender os til mennesker fra den offentlige og private sektor samt privatpersoner, der ønsker at styrke ders personlige og faglige kompe­tencer i relation til sig selv og andre.

Organisk Kroppsykoterapi er udviklet med afsæt i forskellige tera­peutiske og psykologiske retninger herunder gestaltterapi, organismisk kroppsykoterpi, udviklingspsykologi, selvpsykologi og neurologi.

Den bygger på praktiske erfaringer. Empatisk fordybelse er en grundlæggende forudsætning for den terapeutiske kontakts ændrende virkning.

Vi vægter kontakt og relation mellem klient og terapeut. Her udspilles kontaktbrud og vanskeligheder, der er tilstede i klientens krop og psyke på grund af opståede ubalancer i nervesystemet. Ubalancer, der har tjent os ved at gøre det muligt at lagre nutidige og tidligere "uheldige" oplevelser i kroppens muskulatur og bindevæv.

Gennem den nyere hjerneforskning og dybere forståelse af nervesystemets og hormonsystemets funktion er der opstået nye måder til at genfinde det autonome nervesystems naturlige balance ved anvendelse af konkrete kropterapeutiske metoder.