opin spiral

OPIN

Tove Bjerg Hansen

Tove Bjerg Hansen

Psykoterapeut

Medstifter og leder af D.I.G., der har udviklet Organisk psykoterapi. Har uddannet psykoterapeutiske, i fireårigt forløb, siden 1982. Mange års erfaring som professionel behandler indenfor børne- og ungdomspsykiatrien.

Uddannet Gestaltterapeut i Sverige med amerikanske og canadiske trænere fra Gestaltinstituttet i Toronto. Uddannet og videreuddannet kroppsykoterapeut indenfor Organismisk Kroppsykoterapi (Malcolm og Catherine Brown).

Har desuden deltaget i uddannelsen ved Core Energetics Instituttet (John Pierrakos).

Supplerende gået i Jungiansk drømmeanalyse samt et bredt spektrum af kurser i forskellige terapiformer bl.a. transaktionsanalyse, strukturel familieterapi og kurser med fokus på bevidsthedsudvidelse.

Har gennemført treårigt fordybelsesprogram i USA/Frankrig hos Richard Moss, forfatter til bogen "Spiritualitet og det åbne hjerte".

Efteruddannelse i biologisk chok- og traumebehandling ved Ulla Rung Weeke.

Har egen psykoterapeutisk praksis, samt kursussted på Nakke.

Hans Bloch Jespersen

Hans Bloch Jespersen

Psykoterapeut

Mange års erfaring indenfor børne- og ungdomspsykiatrien, dels som leder, dels som supervisor.

Uddannet som organisk psykoterapeut fra D.I.G., Dansk Institut for Organisk Psykoterapi.

Årskurser fra fra Danmarks Pædagogiske Universitet i udviklingspsykologi, socialpsykologi og klinisk psykologi.

Efteruddannelse i biologisk chok- og traumebehandling ved Ulla Rung Weeke.

Egen psykoteraputisk praksis i København.

Deltager selv i supervisionsgrupper og modtager individuel supervision og egenterapi.

Bente Egesbæk

Bente Egesbæk

Supervisor og psykoterapeut

Cand. scient. adm.

Siden 1992 drevet egen terapipraksis med blandt andet coaching og supervisionsforløb for ledere og medarbejdere i offentlige organisationer, ministerier, institutioner og private virksomheder.

Desuden konsulentvirksomhed med fokus på kommunikation, samarbejde, trivsel og læring i ledelses- og organisationsudvikling.

Efteruddannelse i biologisk chok- og traumebehandling ved Ulla Rung Weeke.

Konsulentuddannelse fra Finansministeriet.

Certificeret i Jungiansk Type Index JTI mv.

Coaching-uddannelse i Sverige i et femårigt forløb. Uddannet som organisk psykoterapeut, og deltaget i supervisionsgrupper på Dansk Institut for Organisk Psykoterapi D.I.G.

Et treårigt uddannelses- og fordybelsesforløb hos Ricahrd Moss, Californien USA.

11 år i Indenrigsministeriet departement med ansvar for organisations-, og ledelses-, og medarbejderudvikling.

Her egen psykoterapeutisk praksis, samt kursussted på Nakke.