opin spiral

OPIN

Ajourførings- og Efteruddannelsesprogram

Ajourførings- og Efteruddannelsesprogrammet er især relevant for

  • Medarbejdere/behandlere indenfor det sociale/sundhedsfaglige område
  • Personer, der har ansvar for at lede og coache andre
  • Uddannede psykoterapeuter
Indhold:

Fordybelse af terapeutiske metoder og værktøjer, herunder hvordan man kan lære, at bruge sig selv som instrument i mødet/relationen.

Fordybende teori omkring tilknytningsmønstrenes betydning for evnen til at relatere/knytte an til sig selv og andre.

Nyere forskning omkring det autonome-nervesystem samt betydningen for personens identitetsskabelse og forandring gennem egen evne til mentalisering.

På kurset får du mulighed for individuel terapi og supervision f.eks. hvordan bliver ”rummet” skabt imellem ”dig og den anden” og hvordan bliver dette bevidstgjort. Det kræver, at du til stadighed forfiner og justerer dit instrument, som jo ræsonnerer – både mentalt, kropsligt og sjæleligt.

Kurset vil blive afholdt over 4 moduler i 2020.

  • 1. modul: Januar: onsdag d. 22. - fredag d. 24. januar
  • 2. modul: Maj: onsdag d. 13. maj - fredag d. 15. maj
  • 3. modul: September: onsdag d. 9. - fredag d. 11. september
  • 4. modul: November: onsdag d. 18. - fredag d. 20. november

Tid Onsdag kl. 10 - 13 og igen 15-18.
Torsdag kl. 9 - 13 og igen kl. 15 - 18.
Fredag: kl. 9.00 - 13.00

Kursussted Rishøjvej 24, Nakke, 4500 Nykøbing Sj.

Kursusafgift Kr. 26.000 for 4 moduler

Forplejning Du sørger selv for forplejning

Tilmelding Tilmelding er økonomisk bindende.