opin spiral

OPIN

Drømme-seminar
Supervision og faglig ajourføring

Der er stor interesse for at få mere viden og teori samt personlig/faglig erfaring i at arbejde med drømme. Derfor tilbyder vi igen ”Drømme-seminar” i maj og oktober 2019 for en lille gruppe.

Det er en spændende verden at sætte sig ind i, bl.a. fordi drømme kan betragtes som et ”maleri” og et handlingsforløb, man helt selvstændigt har skabt.

De emotionelle og ubevidste kræfter i psyken er jo ikke lige til at få fat i, så det kan være en hjælp at arbejde og bevidstgøre indholdet af drømmene. Eller sagt på en anden måde, hvad er det drømmene fortæller dig, som du ikke vidste i forvejen.

Det kræver, at terapeuten ikke over-analyserer eller over-fortolker indholdet, men giver tid til, hvad klienten selv har af forhold til de for-skellige symboler eller handlingsforløb.

Vi vil på seminaret introducere til forskellige arbejdsmetoder, man kan arbejde med drømme på, eksempelvis ”varm stol”, som kan være med til at få klientens ”skyggemateriale” frem i lyset.

Det er en livsproces, at integrere sine ”skyggesider” med det formål at modnes og individuerer, at man bliver så livsduelig som muligt, og får tilgang til sine evner og livsglæden kommer frem i lyset.

Vi vil også arbejde med drømme og symboler, som Jung har gjort igen-nem et langt liv. Begreber såsom det kollektive ubevidste i psyken, det personlige ubevidste og arketypernes betydning for modningsprocessen som menneske, vil naturligvis blive inddraget i forløbet.

Datoer for 2019:

  • Kursus i maj: Torsdag d. 23., fredag d. 24. og lørdag d. 25. maj
  • Kursus i oktober: Torsdag d. 3., fredag d. 4. og lørdag d. 5. oktober

Tid Torsdag 10-18 (pause 13-15),
fredag 9-18 (pause 13-15),
lørdag 9-13

Kursussted Rishøjvej 24, Nakke,
4500 Nykøbing Sj.

Kursusafgift kr. 5.800 pr. kursus

Forplejning I sørger selv for forplejning.

Tilmelding Tilmelding sker ved kontakt til Tove Bjerg Hansen på 51 82 28 92. Tilmelding er økonomisk bindende.